Częstochowa Online - fotografie

Hotel Polonia

Hotel Polonia (Hotel Angielski) - 1920 r.

Hotel Polonia (Hotel Centralny) - 1970 r.

 Częstochowa na starej fotografii : fotografia Grzegorz Ławniczek : fotografia reklamowa : fotografia przemysłowa : klimatyzacja domowa Częstochowa : adwokaci Częstochowa