Częstochowa Online - fotografie

Kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika na Rakowie

Fot. Aleksandra Jurczyk (c) Biuro projektowowania wnętrz i ogrodów Archidra

następna>

Kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika

Pierwsza prowizoryczna kapliczka powstała w 1904 roku z inicjatywy Ryty Mierzwińskiej. Kapliczka ta nie spełniała jednak wymagań okolicznej ludności, więc rok później zastąpiona została większą kaplicą wybudowaną głównie z środków przeznaczonych na ten cel przez hutę Bernarda Hantke. Budowniczym kapliczki był pan Derlinger.

9 lutego 1910r. została erygowana nowa parafia pod wezwaniem Św Józefa.

W 1913 roku zostały zakupione grunty pod budowę Kościoła i powstały pierwsze plany budowy. Początkowo Kościół miał być zbudowany w stylu romańskim, ale plany zaginęły podczas I wojny światowej i nie zostały dotąd odnalezione.Kolejne plany zostały wykonane dopiero w 1925 roku na zlecenie ks. Stefana Niedźwieckiego, opracowali je dwaj architekci Stefan Szyller i Wiesław Kononowicz. Budowę Kościoła rozpoczęto 4 maja 1926 roku - położono wtedy kamień węgielny i dokonano poświęcenia fundamentów. Kościół oddano do użytku wiernych w roku 1928. Rok później ks. biskup Teodor Kubina dokonał uroczystego poświęcenia nowego kościoła. W 1941 roku Niemcy zarekwirowali i przetopili na broń dzwony kościelne. Nowe dzwony zostały zakupione dopiero w 1950 roku. Dzwony zostały odlane w firmie inżyniera Bukowskiego.

W 1960 roku oddano do użytku budynek dzisiejszej plebani. W tym samym roku zostały zakupione stacje drogi krzyżowej. W roku 1966 ufundowano murowany ołtarz i namalowane zostały freski boczne. Za czasów ks. Zenona Raczyńskiego, proboszcza w latach 1983 - 1996, zbudowano kaplicę na cmentarzu grzebalnym, przeprowadzono remont organów, podjęto budowę domu katechetycznego, pomalowano wnętrze kościoła i odnowiono malaturę prezbiterium. Od roku 1984 odprawiana jest w II niedzielę miesiąca Msza Św. za Ojczyznę, na której gromadziły się w latach osiemdziesiątych rzesze z całego miasta, zwłaszcza osób związanych z ruchem solidarnościowym. W roku 2000 staraniem ks. Bronisława Predera zbudowane zostały arkady oddzielające plac przykościelny od ulicy. Natomiast w 2001 roku w kościele powstała Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 19 listopada 2002 r., Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski, oficjalnie podniósł kościół Św. Józefa do godności Sanktuarium.
Parafię ustanowił biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki 9 lutego 1910 r. wyłączając jej teren z parafii w. Zygmunta. Oprócz osady Raków obejmowała ona wsie: Błeszno, Bugaj, Kręciwilk, Podbucze, Wrzosowiak, Prędziszów, Bernatowiznę, Kucelin, Łąki i część Ostatniego Grosza do ul. Tetmajera, Sosnowej i Źródlanej, w latach 1925-37 należała do tej parafii osada fabryczna Wrzosowa, w latach 1929-37 wsie Wrzosowa i kolonia Wrzosowa-Zaniwie. W 1956 r. południowa część Ostatniego Grosza została przyłączona do parafii św. Antoniego.

Sanktuarium św. Józefa na Rakowie

Na południowym wschodzie, 7 km od Jasnej Góry, przy trasie szybkiego ruchu Warszawa - Katowice, znajduje się dzielnica Raków.

W jej centrum wznosi się dwudziestometrowe skalne wzgórze. Niegdyś, 2500 lat temu, na tej rakowskiej górze, była osada łużycka, trudna przez wieki do zdobycia, gdyż z jednej strony ochraniały ją wody Warty, a z drugiej bagniste jeziora.

Na szczycie wzgórza usytuowana jest duża świątynia, jakby wyrastająca z wapiennej skały, urzekająca swym neobarokowym pięknem. Została ona wzniesiona, zastępując starą kaplicę, w latach 1925-1933, kiedy proboszczem był ks. Stefan Niedźwiecki.

Św. Józef Opiekun Pana naszego Jezusa Chrystusa czczony jest w Częstochowie na Rakowie już ponad 100 lat. Do kościoła Św. Józefa przybywają liczne pielgrzymki grup modlitewno-pokutnych z całej Polski; Pomocnicy Maryi Matki Kościoła odbywają tu swoje dni skupienia, młodzież z Ruchu Światło-Życie organizuje dni wspólnoty. Św. Józefa na Rakowie ukochali również artyści pochodzący z Częstochowy, którzy przybywają tutaj na swoje doroczne Zaduszki Artystyczne oraz rzemieślnicy z miasta. Od kilku lat w kościele, codziennie rano, w południe i wieczorem odmawiane są trzy części Różańca Św., a ostatnio, czwarta część rozważana jest w każdy czwartek.

21 listopada 2001 r. ks. Arcybiskup Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski uroczyście poświęcił Kaplicę Wieczystej Adoracji. Od tamtej chwili wierni z wiarą i miłością często nawiedzają Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wiosną 2002 r. ks. Arcybiskup dokonał również poświęcenia "Dróżek Św. Józefa", tj. czternaście obrazów 'radości i smutków Św. Józefa', umieszczonych pod krużgankami od strony ul. Okrzei.

19 listopada 2002 r., swoim dekretem, Metropolita Częstochowski, oficjalnie podniósł kościół Św. Józefa do godności Sanktuarium; poświęcił nowe retabulum, w którym umieszczony został starożytny obraz Św. Józefa; poświęcił także tryptyk Bożego Narodzenia oraz erygował stacje Drogi Krzyżowej na placu kościelnym.

Klejnotem Sanktuarium jest niewątpliwie królewska Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, zbudowana na planie ośmioboku, którą wspiera osiem stiukowych kolumn przykrytych kopułą. Różowogranitowa posadzka, złocisty trawertyn z Działoszyna, z którego wykonany jest neorenesansowy ołtarz ozdobiony kolumnami, pozłocona mandorla ze stu pięćdziesięcioma różami i aniołkami adorującymi Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, tworzą niepowtarzalny klimat do modlitwy.

Innym ważnym klejnotem Sanktuarium jest starożytny obraz Św. Józefa, przez wieki czczony na ziemi wieluńskiej. Ukazuje on postać Świętego Patrona, który trzyma na rękach małego Pana Jezusa, uśmiechającego się do nas, z oczami wędrującymi za patrzącym na niego. Obraz namalowany jest na złotym tle, na wzór dawnych ikon.

Obok obrazu umieszczone są dwie barokowe figury archanioła Gabriela i Michała, którzy z uniesionymi mieczami wzywają do walki ze złym duchem.

Bizantyjska polichromia na głównej ścianie i kopuły nad retabulum św. Józefa przenoszą nas w mistyczną atmosferę modlitwy Kościoła Wschodniego.

Barokowy obraz św. Barbary umieszczony w transepcie po lewej stronie ukazuje Patronkę hutników z Najświętszym Sakramentem w lewej ręce wskazującą drogę do Kaplicy Wieczystej Adoracji.

Architektura i wnętrze Sanktuarium zachęcają do oddawania czci Św. Józefowi i powierzenia się jego niezawodnej opiece.

źródło: internetUpadłość konsumencka