Częstochowa Online - fotografie

Kościół Ewangelicki

ok. 1909 r.

ok. 1909 r.

ok. 1916 r.

obecnie

W roku 1905 władze rządowe zgodziły się na utworzenie w Częstochowie parafii ewangelickiej. Stało się to faktem w dniu 22.06.1905 r. Administratorem był w tym czasie ks. Jan Buse z Piotrkowa Trybunalskiego. W roku 1909 ukonstytuował się komitet budowy kościoła. W dwa lata później sprzedano plac przy ul. Ogrodowej, gdzie znajdował się dotychczasowy dom modlitwy i zakupiono plac przy ul. Centralnej (obecnie ul. Śląska). W roku następnym dnia 06.06.1912, dokonano poświęcenia kamienia węgielnego pod obecny kościół ewangelicki w Częstochowie. W tym samym roku w dniu 23 lipca wybrany został pierwszy proboszcz parafii częstochowskiej - ks. Leopold Wojak. Parafia liczyła wówczas 1850 dusz. Aktu poświęcenia kościoła dokonał w dniu 8 grudnia 1913 roku ks. bp dr Juliusz Bursche w asyście 22 księży. W ciągu półtora roku powstała wielka budowla neogotycka, na swój sposób monumentalna, z ostrą w kształcie i zaznaczającą się w okolicy wieżą. W oknach od strony południowej umieszczone były witraże przedstawiające Narodzenie, Chrzest i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nowowybudowany kościół stanowił przeciwwagę dla istniejących już i wznoszonych w tym samym czasie katolickich budowli sakralnych. Budynek kościelny szczęśliwie przetrwał zawieruchy wojenne, choć zarówno podczas I, jak i II wojny światowej pozbawiony został dzwonów, zarekwirowanych na potrzeby wojenne. Ponadto w styczniu 1945 roku w czasie wybuchu amunicji, zniszczeniu uległy witraże. W latach 60-tych dokonano gruntownego remontu wieży i części murów kościoła, odmalowano wnętrze świątyni i zawieszono dwa nowe dzwony. W roku 1990 zakończono wymianę pokrycia dachu i wierzy kościelnej z dachówki na blachę miedzianą. W roku 1992 odnowiono wnętrze i wymieniono stare ławki - niszczone przez korniki - na nowe.

źródło: http://www.luteranie.pl/diec.katowicka/czestochowa/historia.htmlUpadłość konsumencka