Częstochowa Online - fotografie

Kościół św. Barbary

Kościół św. Barbary - 1906 r.

Kościół św. Barbary - ok. 1912 r.

Kościół św. Barbary - ok. 1915 r.

Kościół św. Barbary - ok. 1915 r. Wyd. HI.

Kościół św. Barbary - 1920 r.

Kościół św. Barbary - 1920 r.

Kościół św. Barbary - 1920 r.

Kościół św. Barbary - 1920 r. Pocztówka. Wydawnictwo: Cz. Nowicki.

Kościół św. Barbary - ok. 1930 r.

ul. św. Barbary - lata 20-te XX wiekuUpadłość konsumencka