Częstochowa Online - fotografie

Kościół św. Jakuba - dawna cerkiew

Cerkiew - ok. 1900 r.

Dawna cerkiew prawosławna św. Cyryla i Metodego - obecnie kościół św. Jakuba

Kościół św. Jakuba - współcześnieUpadłość konsumencka